8/20/20 Eldorado Canyon ATV/RZR & Gold Mine Tour

8/20/20 Eldorado Canyon ATV/RZR & Gold Mine Tour