7/23/21 Eldorado Canyon ATV/RZR & Gold Mine Tour

7/23/21 Eldorado Canyon ATV/RZR & Gold Mine Tour