8/21/19 Eldorado Canyon ATV/RZR & Gold Mine Tour

8/21/19 Eldorado Canyon ATV/RZR & Gold Mine Tour