8/5/21 Eldorado Canyon ATV/RZR & Gold Mine Tour

8/5/21 Eldorado Canyon ATV/RZR & Gold Mine Tour