8/6/20 Eldorado ATV/RZR & Gold Mine Tour

8/6/20 Eldorado ATV/RZR & Gold Mine Tour