8/6/21 Eldorado Canyon ATV/RZR & Gold Mine Tour

8/6/21 Eldorado Canyon ATV/RZR & Gold Mine Tour